Toiminta

Pelastusliitto on sopimuksella sopinut Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tehtäväksi Pohjois-Suomen alueen toiminnan suunnittelun ja toteutuksen.

Toimintakalenteri

Saat tietoa vuoden toiminnnasta toimintakalenterista, jota päivitetään säännöllisesti.

Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutukset

Koulutuksilla taloyhtiön ja yrityksen henkilöstö saa valmiudet toimia turvallisuusorganisaatiossa. Opastamme koulutukseen osallistuvia mm. lain edellyttämistä velvoitteista, palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä pelastussuunnittelusta. Pelastussuunnitelma on tärkeä väline, mutta sen laatimiseksi tulee mm. havaita ja tunnistaa riskit.

Tutustu koulutustarjontaan SPEKin koulutuskalenterissa.

Palokuntien koulutus ja järjestötoiminta

Järjestämme pelastuslaitosten yhteistoimintasopimusten mukaisesti palokuntien hälytysosastoille kursseja valtakunnallisen koulutusjärjestelmän mukaisesti Jokilaaksojen ja Kainuun pelastuslaitosten alueella. Järjestämme koko Pohjois-Suomen alueen palokuntayhdistyksille erilaisia koulutuksia vuosittain koulutustarpeiden mukaisesti.

Lisäksi tuemme ja avustamme palokuntayhdistyksiä tulevien pyyntöjen mukaisesti mm. yhdistys- ja järjestötoimintaan liittyen.

Tutustu HAKA turvallisuusosaamisen hallinnointikannassa (kirjautuminen vaaditaan) järjestettävään toimintaan.

Turvalisuusviestintä

Olemme mukana palokuntien eri tapahtumissa antamalla veloituksetta materiaalia käyttöön ja lisäksi aktivoimme alueen palokuntia osallistumaan erityisesti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvallisuusviestintäkampanjoihin. 

Järjestämme tulityökursseja

Pelastusliitto järjestää omana toimintana tulityökursseja. Kysy tarjous liiton toimistolta!

 

  Mukaan Pohjois-Suomen pelastusliittoon