Sopimuspalokuntien toiminta on turvattava

29.01.2021 08:00

Sopimuspalokunnat hoitavat merkittävän määrän pelastustoimen tehtäviä Suomessa. Näin on myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kolmen pelastuslaitoksen alueilla, joissa tehtäviä hoidetaan noin 50:n eri sopimuspalokunnan toimesta. Sopimuspalokuntalaiset lähtevät hälytyksiin esimerkiksi kodeistaan tai työpaikoiltaan ja ovat mukana toiminnassa esimerkiksi työn tai opiskelun ohella. Pelastusalan ammattilaisten välittömän lähtövalmiuden paloasemia alueella on tällä hetkellä 8, joista puolet Oulun alueella.

Sopimuspalokuntalaiset ovat pelastuslaitokselle tärkeä resurssi niin päivittäisissä pienemmissä tehtävissä, kuin isommissakin onnettomuustilanteissa ja niiden muodostama resurssi on yhteiskunnallisesti merkittävä. Toiminta on ammattimaistunut merkittävästi ja se vaikuttaa myös palokuntatoiminnassa käytettyyn aikaan sekä vaatimuksiin esimerkiksi harjoitusten ja kuntotestien osalta. Sopimuspalokuntalaiset kouluttautuvat useilla erilaisilla kursseilla ja taitoja ylläpidetään muun muassa viikkoharjoituksissa. Lisäksi oman siviilityön taitoja on mahdollista hyödyntää. Toimintaan osallistumisesta maksetaan korvaus.

Sopimuspalokuntatoiminnassa on kuitenkin tiedossa haasteita. Sopimuspalokuntien valmius varmistettiin monella paloasemalla pitkään varallaololla, mutta muualta Suomesta alkaneiden korvaustapausten takia varallaolo on nyt useiden pelastuslaitosten alueilla vaarassa päättyä kokonaan. Varallaolon jäädessä pois pelastuslaitokset ovat käynnistäneet tai käynnistämässä uusia välittömän lähtövalmiuden paloasemia pelastusalan ammattilaisten voimin, jotta tietyt riskialueet tavoitetaan säädösten mukaisesti. Pelastuslaitosten on kuitenkin löydettävä myös sopimuspalokunnille korvaavat ja motivoivat ratkaisut, jotta paloauto lähtee edelleen liikkeelle kuten tälläkin hetkellä.

Usealla paloasemalla on myös nuorisotoimintaa, joka on mielenkiintoinen lasten ja nuorten harrastus. Se on ollut jo pitkään yksi keino, jolla saadaan uusia sopimuspalokuntalaisia, kun nuoret tulevat täysi-ikäisiksi. Lisäksi toiminta voi antaa kipinän opiskelemaan esimerkiksi pelastusalan ammattilaiseksi. Koronapandemia on vaikuttanut myös tähän toimintaan, ja toiminta on monessa paikassa keskeytynyt. Kannustamme palokuntia käynnistämään toiminnan uudelleen. Olisi tärkeää, että pelastuslaitokset tukisivat toiminnan käynnistämistä ja mahdollistavat paloasemien tilojen käytön. Sopimuspalokuntien vastuulle jää huolehtia muun muassa koronahygienian toteuttamisesta.

Tulevaisuudessakin tarvitaan sopimuspalokuntalaisia ja pelastusalan ammattilaisia, jotta kansalaisten turvallisuus on turvattu. Toiminta on turvattava myös jatkossa ja siitä on kaikkien osapuolten syytä kantaa huolta. Tämä tehdään pelastusalan arvojen mukaisesti yhteistyössä inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

  Mukaan Pohjois-Suomen pelastusliittoon