Sopimuspalokuntien muutokset vaikuttavat myös palokuntanuorisotyöhön

26.04.2021 08:00

Sopimuspalokuntien ja -palokuntalaisten rooli on alueella elintärkeä toimintavalmiuden takaamiseksi vuorokauden ympäri - erityisesti pienemmissä kunnissa. Merkittävä osa sopimuspalokuntalaisista on aloittanut palokuntatoiminnan palokuntanuorena, ja monet toimivat edelleen kouluttajina nuoriso-osastossa hälytystoiminnan lisäksi. Lisäksi he osallistuvat varallaoloon.

Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen johtokunta käsitteli kokouksessaan 5.3.2021 pelastusjohtajan esitystä varallaolojärjestelmän lakkauttamiseksi ja korvaavan järjestelmän käyttöönotosta. Esitys palautettiin jatkovalmisteluun lähes yksimielisesti. Oulu-Koillismaan alueella varallaolosta luovutaan 3.5.2021 alkaen ja Kainuun pelastuslaitoksen alueella varallaolo jatkuu entisellään.

Varallaolosta luopuminen tulee vaikuttamaan nuoriso-osastojen toimintaan, mikäli hälytystoimintaan osallistuvia ei saada motivoitua jatkamaan toiminnassa. Palkattavalla vakituisella lisähenkilöstöllä ei korvata tai saada parannusta nuorisotoimintaan. Toiminta perustuu jatkossakin sitoutuneisiin sopimuspalokuntalaisiin.

Palokuntanuorisotoiminta on merkittävä harrastus, joka kasvattaa turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia.  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön HAKA hallinnointikannan mukaan esimerkiksi vuonna 2019 Jokilaaksojen nuoriso-osastoissa järjestettiin 58 viikkoharjoitusta. Harjoituksiin osallistui 907 henkilöä, harrastetunteja kertyi lähes 2700 tuntia. Harjoituksiin liittyi myös merkittävä määrä valmistelua ja kaluston huoltoa, jotka eivät näy tilastoissa. Lisäksi kaikki nuoriso-osastot eivät ole kirjanneet tietojaan HAKA hallinnointikantaan. Normaalin harjoitustoiminnan lisäksi toimintaan kuuluu mm. alueelliset kesäleirit ja muut pienemmät oman palokunnan tapahtumat, jotka kaikki ovat nuorten suosiossa.

Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisessä tulee ottaa huomioon sopimuspalokuntien kanta.

  Mukaan Pohjois-Suomen pelastusliittoon